ایا جراحی اب سیاه مشکل بیمار را حل میکند؟


جراحی اب سیاه باعث کنترل فشار چشم میشود اما همیشه بیمار نیاز به معاینه و چک فشار چشم دارد زیرا در دراز مدت ممکن است اقدامات درمانی لازم باشد.