ایا گلوکوم میتواند کودکان را مبتلا کند؟


بله .اب سیاه مادرزادی میتواند از بدو تولد وجود داشته باشد و کودک علایمی مانند ترس از نور بلفارواسپاسم(بستن چشمها) واشک ریزش دارد.در ضمن عدم درمان میتواند منجر به بزرگ شدن چشم گردد.