بیماری گلوکوم یا اب سیاه چیست ؟


بیماری گلوکوم یک نوع اسیب عصب بینایی پیشرونده است که در صورت عدم درمان میتواند منجر به اختلال در میدان بینایی ودر نهایت نقصان دید شود