کودکان با اب سیاه مادرزادی چه علایمی دارند؟


در موارد شدید کدورت قرنیه در بدو تولد قابل مشاهده است.سه علامت ابریزش،ترس از نور و اسپاسم پلک ها موقه دیدن نور میتواند به تشخیص کمک کند. در مورد هر گونه شک بهتر است معاینه توسط پزشک متخصص انجام شود.